1. COMPO
  2. Prawny
  3. Ochrona danych

Zasady prywatności

Oświadczenie o prywatności danych COMPO.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. COMPO nie tylko dba o opiekę i ochronę twoich roślin. Ochrona prywatności przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych jest również kwestią, którą bierzemy bardzo poważnie. Poniższe informacje mają na celu dostarczenie Państwu informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez nas oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest dostępna między innymi przez klientów / wnioskodawców lub inne zainteresowane strony. Rodzaj przetwarzanych przez nas danych i sposób, w jaki z nich korzystamy, zależy przede wszystkim od zamówionych lub uzgodnionych usług; dlatego nie wszystkie poniższe informacje będą miały zastosowanie do Ciebie.

Który podmiot kontroluje przetwarzanie danych i z którym podmiotem mogę się skontaktować w tym zakresie?

COMPO Polska sp. z o.o.

Pl. Wiosny Ludów 2; 61-831 Poznań

61 850 93 82

consumer.pl@compo.com

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych naszej firmy pod powyższym adresem, używając słów kluczowych OCHRONA DANYCH lub korzystając z następującego adresu e-mail: consumer.pl@compo.com

1. Dlaczego przetwarzamy twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i polskiej ustawy ustawy o ochronie danych osobowych.

a) w celu wywiązania się z zobowiązań umownych (RODO art. 6 ust.1 pkt. b))

Przetwarzanie danych może odbywać się w kontekście zawierania z Państwem umów jako naszych klientów lub w celu wdrożenia środków przedumownych.

b) w równoważeniu interesów (RODO art. 6 ust.1 pkt. f))

W razie potrzeby możemy przetwarzać Twoje dane poza faktycznym wypełnianiem umowy, aby chronić uzasadnione interesy nasze lub osoby trzeciej. Przykłady:

przegląd i optymalizacja procesów analizy wymagań w celu bezpośredniego kontaktu z klientem;

reklamy lub badania rynku i opinii, o ile nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu twoich danych;

dochodzenie roszczeń prawnych i obrony w przypadku sporów prawnych;

zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i operacji informatycznych w firmie oraz

środki kontroli procesów biznesowych i rozwoju usług i produktów.

c) na podstawie zgody (RODO art. 6 ust.1 pkt. a))

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów (np. w celach marketingowych, odbiór biuletynów), zasadność takiego przetwarzania będzie uważana za udzieloną na podstawie zgody użytkownika.

d) w oparciu o wymogi prawne (RODO art. 6 ust.1 pkt. c)) lub w interesie publicznym (RODO art. 6 ust.1 pkt. e))

Ponadto podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym, tj. wymogom ustawowym (np. ustawom podatkowym). Cele przetwarzania obejmują spełnienie wymagań dotyczących kontroli skarbowej i sprawozdawczości oraz wiele innych.

e) w kontekście ustanowienia stosunku pracy (RODO art. 88)

Twoje dane osobowe mogą również zostać przetworzone, jeśli prześlesz nam zgłoszenie.

2. Co to oznacza dokładnie w związku ze świadczeniem tej strony internetowej i usług w niej dostępnych?  

2.1     Zapewnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z komputera uzyskującego dostęp. Zbiera się następujące dane:

(1)     informacje o typie przeglądarki i używanej wersji;

(2)     system operacyjny użytkownika;

(3)     dostawca usług internetowych użytkownika;

(4)     adres IP użytkownika;

(5)     data i czas dostępu;

(6)     strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny, oraz

(7)     strony internetowe dostępne przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych w plikach dzienników jest artykuł 6 ust.1 pkt. f) RODO. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Aby to zrobić, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym przypadku. Cele te stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. f) RODO.

Dane są usuwane natychmiast, gdy nie są już potrzebne do celów gromadzenia danych. Pod względem zbierania danych dotyczących udostępniania strony internetowej ma to miejsce w przypadku zakończenia danej sesji. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości rezygnacji.

Pliki cookie i podobne technologie

Dane są dostarczane przez Cookiebot.

Zasady prywatności

2.3 Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Nasza strona internetowa zawiera formularze kontaktowe, które można wykorzystać do komunikacji elektronicznej. Jeśli skorzystasz z tej opcji, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane. Takie dane obejmują:

a)       Imię

b)       drugie imię

c)        nazwisko

d)       adres e-mail

e)       numer drogi i budynku

f)        kod pocztowy

g)       miasto

h)       numer telefonu (zapytania)

i)         faks

j)         twoja wiadomość / pytanie

k)       obrazek

W ramach operacji wysyłania Twoja zgoda zostanie uzyskana i zostaniesz skierowany do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych w celu przetwarzania Twoich danych.

Ewentualnie można nawiązać kontakt, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe przesyłane z Twoim adresem e-mail będą przechowywane. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim w tym przypadku. Będzie on używany wyłącznie w celu przetwarzania korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych za Twoją zgodą jest artykuł 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest artykuł 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w masce wejściowej służy wyłącznie ułatwieniu komunikacji. Uzasadniony interes dotyczy również przetwarzania danych w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas operacji wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. Dotyczy to danych osobowych wprowadzanych w masce wejściowej formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą e-mail, jeśli odpowiednia korespondencja z użytkownikiem, użytkownikiem, została zakończona. Jest tak w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została rozwiązana. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych, wysyłając nam wiadomość e-mail. Korespondencja nie może być kontynuowana w takich przypadkach. Aby to zrobić, wyślij wiadomość e-mail na: consumer.pl@compo.com. Wszystkie dane osobowe zgromadzone podczas tego okresu komunikacji zostaną usunięte w takich przypadkach, chyba że w tym czasie obowiązują ustawowe okresy przechowywania.

2.4. Zarządzanie podaniami o pracę

Czy chcesz złożyć podanie o pracę do nas? Z przyjemnością otrzymamy Twoją aplikację pocztą e-mail.

W ramach zarządzania kandydaturami przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w celu nawiązania stosunku pracy na podstawie artykułu 88  RODO. W indywidualnych przypadkach możemy przetwarzać dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, np. podczas wymiany danych w ramach Grupy w celach administracyjnych (art. 6 ust.1 pkt. f) RODO w połączeniu z punktem preambuły 48). O ile przetwarzane są specjalne kategorie danych osobowych (np. stopień niesprawności), dokonuje się tego na podstawie art. 88  RODO. Ponadto przetwarzanie danych dotyczących zdrowia może być wymagane w celu oceny zdolności do pracy zgodnie z artykułem 9 ust.2 pkt. H).

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów przetwarzania danych lub do wypełnienia zobowiązań prawnych, umownych lub ustawowych. Następnie dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie będzie ograniczone. W przypadku, gdy stosunek pracy nie rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania wniosku, usuniemy dane użytkownika najpóźniej trzy lata po wspomnianym wniosku. Po upływie ustawowego trzyletniego ustawowego terminu przedawnienia zgodnie z sekcją   195 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), będzie to czas, w którym wszelkie roszczenia wygasną zgodnie z ustawą o równym traktowaniu Niemiec (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG). Jeżeli chcielibyśmy zapisać Państwa wniosek w "puli kandydatów" po upływie tego okresu trzech lat, prosimy o podanie zgody po upływie trzech lat.

Oczywiście możesz także wycofać swoją aplikację w dowolnym momencie. Również w tym przypadku dane zostaną usunięte, o ile nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. Wystarczy, że otrzymamy wiadomość e-mail z odpowiednią treścią. Możesz także wycofać każdą zgodę udzieloną w dowolnym czasie.

2.5 Ujawnianie danych osobowych usługodawcom

Korzystając na przykład z usług pomocy technicznej naszych partnerów kontraktowych lub podczas współpracy z naszymi partnerami hostingowymi, możliwe jest, że ci usługodawcy będą mogli przeglądać dane osobowe.

Ujawnianie danych osobowych usługodawcom: iQuer / Hosting. iQuer jest naszym partnerem hostingowym. Informacje o ochronie danych iQuer można znaleźć tutaj (https://www.iquer.net/datenschutz/).

Jeśli twoje dane są przetwarzane przez tych usługodawców, będą to zwykle dane udostępnione nam przez nas, np. w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną lub z innych powodów wymienionych powyżej.

Podstawą prawną do czasowego przetwarzania danych dla powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Gdybyśmy nie współpracowali z naszymi dostawcami usług, nie bylibyśmy w stanie zapewnić Państwu strony internetowej i oferowanych usług. Przetwarzanie danych osobowych pozwala nam kontynuować korespondencję z Tobą przez e-mail oraz oferować i udostępniać naszą stronę internetową. Dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. W związku z tym w przypadku usługi wsparcia dane są usuwane natychmiast po zakończeniu przez usługodawcę. W związku z tym należy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące opisów, o których mowa w punkcie 2, dotyczące przetwarzania danych, a także opcji sprzeciwu i usuwania.
 

3. Jakie posiadasz prawa?
Każda zainteresowana osoba ma prawo m.in. do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do „bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam wcześniej. Dotyczy to również wycofania deklaracji zgody udzielonej nam przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że takie wycofanie dotyczy tylko przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed udzieleniem zgody.
Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, aby uzyskać odpowiedzi na pytania w tym zakresie.


4. Czy muszę podać moje dane osobowe?
W związku z naszymi relacjami biznesowymi, musisz podać takie dane osobowe, jakie są wymagane do nawiązania i realizacji relacji biznesowych oraz do wypełnienia powiązanych zobowiązań umownych lub do których zbycia jesteśmy prawnie zobowiązani. Zwykle jesteśmy zmuszeni odmówić zawarcia umowy lub wykonania zamówienia lub nie możemy kontynuować realizacji istniejącej umowy i być może musimy zakończyć to bez tych danych.
 

5. Czy dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji?
Nie. Do ustanowienia i wdrożenia relacji biznesowych nie stosujemy obecnie w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych zgodnie z art. 22 RODO. Profilowanie nie ma miejsca.

6. Informacje na temat twojego prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
Masz stałe prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją - do przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, który opiera się na artykule 6 ust.1 pkt. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i artykule 6 ust.1 pkt. f) (przetwarzanie danych w oparciu o zrównoważenie interesów). Dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, jeśli wniesie on sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy jego przetwarzania, które unieważniają Państwa interesy, prawa i wolności lub takie przetwarzanie wykorzystywane jest w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Odbiorca sprzeciwu
Sprzeciw można złożyć bez żadnych wymagań dotyczących formy, używając przedmiotu "Sprzeciw" i podając swoje imię i nazwisko, adres i datę urodzenia, i należy przesłać go na adres:
Nazwa firmy: COMPO Polska sp. z o.o.
Adres: pl. Wiosny Ludów 2; 61-831, Poznań
Telefon: 61 850 93 82
Adres e-mail: consumer.pl@compo.com

7. Więcej informacji
Jeśli potrzebujesz informacji nie zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje w późniejszym terminie, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, który z przyjemnością Ci pomoże.