1. COMPO
  2. Prawny
  3. Ochrona danych

Zasady prywatności

Oświadczenie o prywatności danych COMPO.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. COMPO nie tylko dba o opiekę i ochronę twoich roślin. Ochrona prywatności przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych jest również kwestią, którą bierzemy bardzo poważnie. Poniższe informacje mają na celu dostarczenie Państwu informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez nas oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest dostępna między innymi przez klientów / wnioskodawców lub inne zainteresowane strony. Rodzaj przetwarzanych przez nas danych i sposób, w jaki z nich korzystamy, zależy przede wszystkim od zamówionych lub uzgodnionych usług; dlatego nie wszystkie poniższe informacje będą miały zastosowanie do Ciebie.

Który podmiot kontroluje przetwarzanie danych i z którym podmiotem mogę się skontaktować w tym zakresie?

COMPO Polska sp. z o.o.

Pl. Wiosny Ludów 2; 61-831 Poznań

61 850 93 82

consumer.pl@compo.com

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych naszej firmy pod powyższym adresem, używając słów kluczowych OCHRONA DANYCH lub korzystając z następującego adresu e-mail: consumer.pl@compo.com

1. Dlaczego przetwarzamy twoje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i polskiej ustawy ustawy o ochronie danych osobowych.

a) w celu wywiązania się z zobowiązań umownych (RODO art. 6 ust.1 pkt. b))

Przetwarzanie danych może odbywać się w kontekście zawierania z Państwem umów jako naszych klientów lub w celu wdrożenia środków przedumownych.

b) w równoważeniu interesów (RODO art. 6 ust.1 pkt. f))

W razie potrzeby możemy przetwarzać Twoje dane poza faktycznym wypełnianiem umowy, aby chronić uzasadnione interesy nasze lub osoby trzeciej. Przykłady:

przegląd i optymalizacja procesów analizy wymagań w celu bezpośredniego kontaktu z klientem;

reklamy lub badania rynku i opinii, o ile nie sprzeciwiłeś się wykorzystaniu twoich danych;

dochodzenie roszczeń prawnych i obrony w przypadku sporów prawnych;

zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i operacji informatycznych w firmie oraz

środki kontroli procesów biznesowych i rozwoju usług i produktów.

c) na podstawie zgody (RODO art. 6 ust.1 pkt. a))

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów (np. w celach marketingowych, odbiór biuletynów), zasadność takiego przetwarzania będzie uważana za udzieloną na podstawie zgody użytkownika.

d) w oparciu o wymogi prawne (RODO art. 6 ust.1 pkt. c)) lub w interesie publicznym (RODO art. 6 ust.1 pkt. e))

Ponadto podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym, tj. wymogom ustawowym (np. ustawom podatkowym). Cele przetwarzania obejmują spełnienie wymagań dotyczących kontroli skarbowej i sprawozdawczości oraz wiele innych.

e) w kontekście ustanowienia stosunku pracy (RODO art. 88)

Twoje dane osobowe mogą również zostać przetworzone, jeśli prześlesz nam zgłoszenie.

2. Co to oznacza dokładnie w związku ze świadczeniem tej strony internetowej i usług w niej dostępnych?  

2.1     Zapewnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z komputera uzyskującego dostęp. Zbiera się następujące dane:

(1)     informacje o typie przeglądarki i używanej wersji;

(2)     system operacyjny użytkownika;

(3)     dostawca usług internetowych użytkownika;

(4)     adres IP użytkownika;

(5)     data i czas dostępu;

(6)     strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej witryny, oraz

(7)     strony internetowe dostępne przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych w plikach dzienników jest artykuł 6 ust.1 pkt. f) RODO. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. Aby to zrobić, adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów IT. Ocena danych do celów marketingowych nie ma miejsca w tym przypadku. Cele te stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. f) RODO.

Dane są usuwane natychmiast, gdy nie są już potrzebne do celów gromadzenia danych. Pod względem zbierania danych dotyczących udostępniania strony internetowej ma to miejsce w przypadku zakończenia danej sesji. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywania danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości rezygnacji.

2.2 Pliki cookie i podobne technologie

Używamy ciasteczek podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym. Używamy ciasteczek zarówno jako technicznego środka świadczenia usług i ochrony funkcji naszej strony internetowej, jak i do analizy zachowania naszych gości na stronach internetowych oraz do tego, aby nasze usługi były przyjazne dla użytkownika, wydajne i bezpieczne w oparciu o tę analizę. W tym celu możemy również użyć innych technologii, takich jak piksele śledzące.

Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i przesyłane do naszej witryny. Oznacza to, że Ty, użytkownik, masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Możesz usunąć pliki cookie, które były wcześniej przechowywane w dowolnym momencie. Można to zrobić automatycznie. Wyłączenie plików cookie w naszej witrynie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w witrynie.

2.2.1 Technicznie wymagane pliki cookie

Między innymi używamy technicznie wymaganych plików cookie. Są to pliki cookie, które są jedynie wymagane do gromadzenia informacji na naszych stronach internetowych w celu świadczenia żądanej lub pożądanej przez Ciebie usługi, użytkownika. Tutaj następujące dane są rejestrowane i przesyłane w plikach cookie:

(1)     ustawienia języka

(2)     dane na liście pobierania

(3)     dane logowania

(4)     identyfikator sesji

Korzystając z plików cookie z przyczyn technicznych przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z artykułem 6 ust.1 pkt. f) RODO. Pliki cookie wykorzystywane z przyczyn technicznych mają na celu uczynienie naszej witryny bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektórych funkcji naszej strony nie można zapewnić bez korzystania z plików cookie. Konieczne jest rozpoznanie przeglądarki po przejściu na nową stronę. Dane użytkownika zebrane przez techniczne ciasteczka nie są używane do tworzenia profili użytkowników.

2.2.2 Inne pliki cookie, np. do usług analizy sieci

Ponadto używamy plików cookie, które zapewniają analizę twoich zachowań podczas przeglądania, a nie są wymagane technicznie. Narzędzia te wykorzystują również pliki cookie. W ten sposób można przesyłać następujące dane: (np.) wprowadzone hasła wyszukiwania, częstotliwość odsłon i korzystanie z funkcji strony internetowej. Dane zebrane w ten sposób są anonimizowane za pomocą środków technicznych. Dlatego nie jest już możliwe łączenie danych z dostępem do użytkownika. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi należącymi do użytkownika. Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej użytkownik zostanie poinformowany o wykorzystaniu plików cookie w celach analitycznych za pomocą banera informacyjnego i odniósł się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście podano powiadomienie o sposobie zapobiegania przechowywaniu plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Pliki cookie do analizy są używane w celu poprawy jakości naszej witryny i jej zawartości. Korzystanie z plików cookie do analizy informuje nas, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza strona internetowa, co umożliwia nam ciągłe ulepszanie naszych usług. Cele te stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. f) RODO.

Poniżej znajdują się informacje na temat każdego z klientów, odpowiedniego dostawcy oraz sposobu, w jaki można sprzeciwić się użyciu pliku cookie.

2.2.2.1 Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, w tym z funkcji reklamowych Google Analytics. Jest to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej.

Google Analytics jest używany wyłącznie z włączoną funkcją anonimizacji IP (maskowania IP). Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google na obszarze Unii Europejskiej. Tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku awarii technicznych w Europie, pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skracany.

W przypadku metody anonimizacji IP używanej przez Google, pełny adres IP nigdy nie jest zapisywany na dysku twardym, ponieważ cała anonimizacja następuje prawie natychmiast po otrzymaniu żądania w pamięci głównej.

Google nie łączy adresu IP transmitowanego przez przeglądarkę użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu (w celu zapewnienia funkcji dla reklam displayowych i Raporty Google Analytics dotyczące danych demograficznych i zainteresowań w szczególności dotyczące operatora witryny.

Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Informacje te nigdy nie będą zawierały danych osobowych.

Raporty Google Analytics dotyczące świadczenia usług na podstawie danych demograficznych i zainteresowań korzystają z danych uzyskanych przez Google za pośrednictwem reklam opartych na zainteresowaniach i danych odwiedzających od zewnętrznych dostawców (np. Grupy wiekowe lub grupy zainteresowań).

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce; pamiętaj jednak, że możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny, jeśli to zrobisz.

Możesz również uniemożliwić zbieranie danych dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) utworzonej przez plik cookie Google i przetwarzanie takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

Pobierz i zainstaluj wtyczkę przeglądarki Google

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Został ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwia przyszłe zbieranie danych podczas odwiedzania tej witryny: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi i prywatności danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=pl  

2.2.2.2 Google AdWords

Jako klient AdWords używamy śledzenia konwersji Google. Jest to usługa analityczna świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Jeśli dotrzesz do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google AdWords ustawi plik cookie na Twoim urządzeniu ("plik cookie konwersji"). Ten plik cookie traci ważność po 30 dniach. Nie służy do osobistej identyfikacji. Jeśli ciasteczko jeszcze nie wygasło, gdy użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie, my i Google możemy ustalić, że ktoś kliknął reklamę i został zabrany na naszą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords.

Informacje uzyskane w pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymuje się żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkowników osobiście. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz uniemożliwić umieszczenie pliku cookie wymaganego do tego przez ustawienie przeglądarki, które na ogół wyłącza automatyczne umieszczanie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, konfigurując przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny googleadservices.com.

Więcej informacji na temat prywatności danych w Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/?hl=pl . Ponadto użytkownicy mogą wyłączyć lub sprzeciwić się wyświetlaniu reklam Google, w całości lub w części, odwiedzając stronę http://www.google.com/settings/ads (opt out).

2.3 Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Nasza strona internetowa zawiera formularze kontaktowe, które można wykorzystać do komunikacji elektronicznej. Jeśli skorzystasz z tej opcji, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane. Takie dane obejmują:

a)       Imię

b)       drugie imię

c)        nazwisko

d)       adres e-mail

e)       numer drogi i budynku

f)        kod pocztowy

g)       miasto

h)       numer telefonu (zapytania)

i)         faks

j)         twoja wiadomość / pytanie

k)       obrazek

W ramach operacji wysyłania Twoja zgoda zostanie uzyskana i zostaniesz skierowany do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych w celu przetwarzania Twoich danych.

Ewentualnie można nawiązać kontakt, korzystając z podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe przesyłane z Twoim adresem e-mail będą przechowywane. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim w tym przypadku. Będzie on używany wyłącznie w celu przetwarzania korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych za Twoją zgodą jest artykuł 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest artykuł 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w masce wejściowej służy wyłącznie ułatwieniu komunikacji. Uzasadniony interes dotyczy również przetwarzania danych w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas operacji wysyłania są wykorzystywane w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. Dotyczy to danych osobowych wprowadzanych w masce wejściowej formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą e-mail, jeśli odpowiednia korespondencja z użytkownikiem, użytkownikiem, została zakończona. Jest tak w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została rozwiązana. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych, wysyłając nam wiadomość e-mail. Korespondencja nie może być kontynuowana w takich przypadkach. Aby to zrobić, wyślij wiadomość e-mail na: consumer.pl@compo.com. Wszystkie dane osobowe zgromadzone podczas tego okresu komunikacji zostaną usunięte w takich przypadkach, chyba że w tym czasie obowiązują ustawowe okresy przechowywania.

2.4. Zarządzanie podaniami o pracę

Czy chcesz złożyć podanie o pracę do nas? Z przyjemnością otrzymamy Twoją aplikację pocztą e-mail.

W ramach zarządzania kandydaturami przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w celu nawiązania stosunku pracy na podstawie artykułu 88  RODO. W indywidualnych przypadkach możemy przetwarzać dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, np. podczas wymiany danych w ramach Grupy w celach administracyjnych (art. 6 ust.1 pkt. f) RODO w połączeniu z punktem preambuły 48). O ile przetwarzane są specjalne kategorie danych osobowych (np. stopień niesprawności), dokonuje się tego na podstawie art. 88  RODO. Ponadto przetwarzanie danych dotyczących zdrowia może być wymagane w celu oceny zdolności do pracy zgodnie z artykułem 9 ust.2 pkt. H).

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów przetwarzania danych lub do wypełnienia zobowiązań prawnych, umownych lub ustawowych. Następnie dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie będzie ograniczone. W przypadku, gdy stosunek pracy nie rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania wniosku, usuniemy dane użytkownika najpóźniej trzy lata po wspomnianym wniosku. Po upływie ustawowego trzyletniego ustawowego terminu przedawnienia zgodnie z sekcją   195 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), będzie to czas, w którym wszelkie roszczenia wygasną zgodnie z ustawą o równym traktowaniu Niemiec (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG). Jeżeli chcielibyśmy zapisać Państwa wniosek w "puli kandydatów" po upływie tego okresu trzech lat, prosimy o podanie zgody po upływie trzech lat.

Oczywiście możesz także wycofać swoją aplikację w dowolnym momencie. Również w tym przypadku dane zostaną usunięte, o ile nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. Wystarczy, że otrzymamy wiadomość e-mail z odpowiednią treścią. Możesz także wycofać każdą zgodę udzieloną w dowolnym czasie.

2.5 Ujawnianie danych osobowych usługodawcom

Korzystając na przykład z usług pomocy technicznej naszych partnerów kontraktowych lub podczas współpracy z naszymi partnerami hostingowymi, możliwe jest, że ci usługodawcy będą mogli przeglądać dane osobowe.

Ujawnianie danych osobowych usługodawcom: iQuer / Hosting. iQuer jest naszym partnerem hostingowym. Informacje o ochronie danych iQuer można znaleźć tutaj (https://www.iquer.net/datenschutz/).

Jeśli twoje dane są przetwarzane przez tych usługodawców, będą to zwykle dane udostępnione nam przez nas, np. w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną lub z innych powodów wymienionych powyżej.

Podstawą prawną do czasowego przetwarzania danych dla powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Gdybyśmy nie współpracowali z naszymi dostawcami usług, nie bylibyśmy w stanie zapewnić Państwu strony internetowej i oferowanych usług. Przetwarzanie danych osobowych pozwala nam kontynuować korespondencję z Tobą przez e-mail oraz oferować i udostępniać naszą stronę internetową. Dane zostaną usunięte, jeśli nie są już potrzebne do celów ich gromadzenia. W związku z tym w przypadku usługi wsparcia dane są usuwane natychmiast po zakończeniu przez usługodawcę. W związku z tym należy również zwrócić uwagę na informacje dotyczące opisów, o których mowa w punkcie 2, dotyczące przetwarzania danych, a także opcji sprzeciwu i usuwania.
 

3. Jakie posiadasz prawa?
Każda zainteresowana osoba ma prawo m.in. do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do „bycia zapomnianym” zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych nam wcześniej. Dotyczy to również wycofania deklaracji zgody udzielonej nam przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że takie wycofanie dotyczy tylko przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed udzieleniem zgody.
Skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, aby uzyskać odpowiedzi na pytania w tym zakresie.


4. Czy muszę podać moje dane osobowe?
W związku z naszymi relacjami biznesowymi, musisz podać takie dane osobowe, jakie są wymagane do nawiązania i realizacji relacji biznesowych oraz do wypełnienia powiązanych zobowiązań umownych lub do których zbycia jesteśmy prawnie zobowiązani. Zwykle jesteśmy zmuszeni odmówić zawarcia umowy lub wykonania zamówienia lub nie możemy kontynuować realizacji istniejącej umowy i być może musimy zakończyć to bez tych danych.
 

5. Czy dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji?
Nie. Do ustanowienia i wdrożenia relacji biznesowych nie stosujemy obecnie w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych zgodnie z art. 22 RODO. Profilowanie nie ma miejsca.

6. Informacje na temat twojego prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
Masz stałe prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją - do przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, który opiera się na artykule 6 ust.1 pkt. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i artykule 6 ust.1 pkt. f) (przetwarzanie danych w oparciu o zrównoważenie interesów). Dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, jeśli wniesie on sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy jego przetwarzania, które unieważniają Państwa interesy, prawa i wolności lub takie przetwarzanie wykorzystywane jest w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Odbiorca sprzeciwu
Sprzeciw można złożyć bez żadnych wymagań dotyczących formy, używając przedmiotu "Sprzeciw" i podając swoje imię i nazwisko, adres i datę urodzenia, i należy przesłać go na adres:
Nazwa firmy: COMPO Polska sp. z o.o.
Adres: pl. Wiosny Ludów 2; 61-831, Poznań
Telefon: 61 850 93 82
Adres e-mail: consumer.pl@compo.com

7. Więcej informacji
Jeśli potrzebujesz informacji nie zawartych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub jeśli chcesz otrzymać dodatkowe informacje w późniejszym terminie, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, który z przyjemnością Ci pomoże.

compo image

COMPO. Po prostu piękne rośliny.

Polub nas na:

Serwis

Więcej o COMPO