compo image

Strona neutralna pod względem emisji CO2

  1. COMPO
  2. Strona neutralna pod względem emisji CO2

COMPO kompensuje zużycie CO2

Od surowców po opakowania i logistykę: zrównoważone działanie jest główną aspiracją na wszystkich poziomach COMPO i wpływa na wszystkie nasze działania biznesowe, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

compo image
© CO2 Neutral Website

Szczególnie w dobie cyfryzacji ważne jest dla nas sprawdzanie zasobów technicznych, z których korzystamy w naszej codziennej pracy, pod kątem przyjazności dla klimatu i neutralizacji emisji CO2. Dlatego też w 2021 r. dołączyliśmy do inicjatywy "Strony internetowe neutralne pod względem emisji CO2". Sprawdza ona emisje CO2 naszych technologii internetowych i kompensuje je. W ten sposób możemy zagwarantować, że zarówno strony internetowe naszej grupy, jak i odwiedziny użytkowników są neutralne pod względem emisji CO2. Cieszymy się, że składka, którą corocznie wpłacamy na rzecz inicjatywy stron neutralnych pod względem emisji CO2, w oparciu o średnią liczbę odwiedzających strony COMPO, jest przekazywana wyłącznie na projekty społeczne, na przykład na ochronę lasów deszczowych lub promowanie odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij